search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Rådets medlemmer

Formandskabet

Rådet for Børns Læring består af Formandskabet og selve rådet. Formandskabet er rådets ledelse og styrer møderne, planlægger events, udgivelser osv. i samarbejde med sekretariatet. Formandskabet består af 7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende dagtilbud og folkeskole. Undervisningsministeren udpeger Formandskabet efter høring af børne- og socialministeren, og blandt dem udpeges af undervisningsministeren en formand.

  • Charlotte Rønhof, Formand
  • Andreas Rasch-Christensen
  • Stefan Hermann
  • Pernille Hviid
  • Per Fibæk Laursen
  • Henrik Gade Jensen
  • Mette Frederiksen

Rådet

Rådet består af repræsentanter for en lang række organisationer med ekspertise i rådets kerneområder. Organisationerne indstiller selv deres medlem til undervisningsministeren, som så udpeger vedkommende for tre år, hvilket også gælder medlemmerne af Formandskabet. 

BUPL

Danmarks Lærerforening

Skolelederforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen

Forældrenes Landsforening

Daginstitutionernes Lands-Organisation

Kommunernes Landsforening

FOA

Uddannelsesforbundet

Dansk Ungdoms Fællesråd

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Danske Professionshøjskoler

Skole og Forældre

Idrættens Fællesråd

Rektorrepræsentant fra Formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser

Lederne i BUPL

Danske Handicaporganisationer

Danske Skoleelever

Danske Ungdomsskoleelevers Netværk