search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Rådets medlemmer

Formandskabet

Rådet for Børns Læring består af Formandskabet og selve rådet. Formandskabet er rådets ledelse og styrer møderne, planlægger events, udgivelser osv. i samarbejde med sekretariatet. Formandskabet består af 7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende dagtilbud og folkeskole. Undervisningsministeren udpeger Formandskabet efter høring af børne- og socialministeren, og blandt dem udpeges af undervisningsministeren en formand.

Det nuværende formandskabs beskikkelse udløb den 28. februar 2017, og der afventes en ny beskikkelse. 

Rådet

Rådet består af repræsentanter for en lang række organisationer med ekspertise i rådets kerneområder. Organisationerne indstiller selv deres medlem til undervisningsministeren, som så udpeger vedkommende for tre år, hvilket også gælder medlemmerne af Formandskabet. 

BUPL

Danmarks Lærerforening

Skolelederforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen

Forældrenes Landsforening

Daginstitutionernes Lands-Organisation

Kommunernes Landsforening

FOA

Uddannelsesforbundet

Dansk Ungdoms Fællesråd

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Danske Professionshøjskoler

Skole og Forældre

Idrættens Fællesråd

Rektorrepræsentant fra Formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser

Lederne i BUPL

Danske Handicaporganisationer

Danske Skoleelever

Danske Ungdomsskoleelevers Netværk