Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Om rådet

Pernille Hviid, Stefan Hermann, Andreas Rasch-Christensen, Charlotte Rønhof, Formand, Per Fibæk Laursen, Henrik Gade Jensen, Mette Frederiksen

Rådets fundament

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i Folkeskoleloven ved §57. Rådet blev nedsat i marts 2014, og afløste det tidligere Skoleråd.

Rådet ledes af et formandskab, som udpeges af undervisningsministeren efter høring af børne- og socialministeren. Blandt Formandskabet udpeges af undervisningsministeren også en formand for Rådet for Børns Læring.

Udover Formandskabet, består rådet af 18 medlemmer indstillet af organisationer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beretning

Formandskabet for Rådet for Børns Læring skal årligt afgive en skriftlig beretning til de siddende ministre for børne- og undervisningsområdet, hvor de skal rådgive ud i, hvad der fremmer kvaliteten i dagtilbud og folkeskolen. Der tages i beretningen udgangspunkt i rådets og Formandskabets virksomhed det forgangne år. 

Læs den seneste beretning her.

Fokusområder

Formandskabet for Rådet for Børns Læring fokuserede i 2016 på social ulighed, og hvordan denne slår over i en læringsulighed. Derudover arbejdede Formandskabet med, hvordan skole og dagtilbud kan styrke forældreinddragelse/-samarbejde til at fremme barnets læring.

Formandskabet havde i 2015 fokus på 0-2-årsområdet, social mobilitet, ledelse og kompetenceudvikling, den åbne skole, understøttende undervisning og lektiehjælp og faglig fordybelse samt overgange fra dagtilbud til skole og videre på ungdomsuddannelserne.

Formandskabet arbejdede i 2014 med inklusion. I foråret med fokus på folkeskolen, og i efteråret med særlig interesse for dagtilbud og overgange mellem dagtilbud og skole.