search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Materialer

Debat

Indlæg og kronikker i debatten

Formandskabet blander sig løbende i den offentlige debat på Rådet for Børns Lærings fokusområder. Derudover benyttes Formandskabets medlemmer ofte som eksperter i medierne. Nedenfor ses et udsnit af de bragte indlæg i debatten og udsendte pressemeddelelser.

Hent og læs Formandskabets bidrag til debatten herunder:

 


Pressemeddelelser:

 
 


Pressemeddelelse


Publikationer

Rådets og Formandskabets publikationer

Rådet for Børns Læring og Formandskabet får løbende produceret forskning og viden på områder, de finder væsentlige og uberørte. 

Nedenfor kan du hente og læse publikationerne:


BERETNING 2017

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har i 2016 fokuseret på social ulighed med særlig interesse for læringsulighed; børns ulige muligheder for læring i dagtilbud og skole.

"Dagtilbud og skoler kan ikke læse problemet med social ulighed i Danmark, det er en langt mere kompleks problemstilling. Men de har en utrolig vigtig opgave i forhold til at sikre, at social ulighed ikke slår over i læringsulighed. Og her er vi ikke i mål. Det ser nærmest ud til, at dagtilbuddene og skolerne reproducerer læringsuligheden", udtaler Agi Csonka, formand for Rådet for Børns Læring.

Læs beretningen fra 2017 her.

Læs den tilhørende pressemeddelelse fra den 27. februar 2017 her.

 


BERETNING 2016

Formandskabet for Rådet for Børns Læring har i 2015 haft fokus på forholdet mellem leg og læring.

"Leg og læring skal understøttes bedre: Leg og læring kan ikke skilles ad for poderne i dagpleje, vuggestue og børnehave. Men der skal arbejdes mere målrettet med at skabe gode læringsmiljøer i dagtilbud, mener Rådet for Børns Lærings Formandskab, der i dag præsenterer sin årlige beretning. Skolereformen skal også understøttes bedre af bl.a. kommunerne, vurderer Formandskabet ..."

Læs beretningen fra 2016 hér.

Læs pressemeddelelsen fra den 8. april 2016 om beretningen hér.

 


BERETNING 2015

Formandskabets Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes inkluderende læringsfællesskaber for så mange børn som muligt.

Læs beretningen fra 2015 hér.

Læs pressemeddelelsen fra den 23. februar 2015 om beretningen hér.

 


 

Materiale fra møder og konferencer

Slides og andet indhold

Formandskabets konference om læringsulighed afholdt den 27. februar 2017

Nedenfor findes præsentationer fra Formandskabets konference om læringsulighed, der blev afholdt i forbindelse med offentliggørelsen af Formandskabets beretning den 27. februar 2017.

Hent Formandskabets præsentation og anbefalinger her.

Hent medlem af Formandskabet Fie Lademanns præsentation her.

Hent professor fra Education Endowment Foundation, Jonathan Sharples' præsentation her.

Hent ledende sundhedsplejerske i Køge kommune, Tine Sommersteds præsentation her.

Hent præsentation fra Munkevængets Skole i Kolding kommune her.